WIECZORY SENIORA

Plakaty promujące Wieczory Seniora 2007-2018:

*Pierwszy Wieczór Seniora odbył się 28 września 1996 roku. Głównym inicjatorem i organizatorem był ówczesny przewodniczący Oddziału PZERiI w Więcborku pan Stanisław Januszewski.Do sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przybyło ok.400 emerytów z miasta i gminy Więcbork.W części artystycznej wystąpił wtedy chór więcborski „Emerton”oraz zespół muzyczny z Nakła „De Alt”. Patronem uroczystości był burmistrz Andrzej Marach.


*Stanisław Januszewski organizował jeszcze II i III Wieczór Seniora /28.11.1997r. I 23.10.1998r./ w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku, w programie artystycznym można było zobaczyć i posłuchać Orkiestry Strażackiej,chóru „Emerton”,uczniów ze wspomnianej szkoły i zespołu muzycznego P.Łąskiego z Nakła.


*IV Wieczór Seniora zorganizował przewodniczący Czesław Pieczko 8 października 1999r.przy wypełnionej sali gimnastycznej w SP nr1.Uczestnikami spotkania byli również emeryci z sąsiedniej gminy Sośno.Obecny był Starosta Sępoleński Henryk Pawlina.


*V spotkanie seniorów odbyło się 17 listopada 2000r.pod patronatem Andrzeja Maracha przy organizacji Czesława Pieczki.Z życzeniami od starosty sępoleńskiego przybył rzecznik prasowy starosty pan Leszek Stroiński,przekazał również upominki i podziękowania dla aktywnych seniorów pp.Małgorzaty Michalskiej i Tadeusza Migawy. W programie artystycznym dla zebranych wystąpiła Orkiestra Strażacka pod kierunkiem Zenona Waszaka, więcborska schola pod opieką siostry Darii oraz solistka Emilia Isbaner.


*VI Wieczór Seniora zorganizował po śmierci P.Pieczki,pełniący obowiązki przewodniczącego Kazimierz Buława,16 listopada 2001r.Zebrani seniorzy obejrzeli występy Orkiestry Strażackiej, kapeli „Tajoj”,solistów z GOK,chóru „Emerton”.Na tej uroczystości po raz pierwszy został nadany tytuł Seniora Roku,otrzymała go pani Janina Sołtysiak,członkini Zarządu Oddziału PZERiI.Na każdym spotkaniu uczestnicy biesiadują przy kawie i ciastku,co sprzyja integracji masowej imprezie.


*29 listopada 2002r. odbył się w Gimnazjum VII Wieczór Seniora pod patronatem urzędującego burmistrza Andrzeja Maracha, przy organizacji Zarządu: K.Buławy, Z.Najdowskiej, A.Pawlikowskiej i T.Migawy. Sala pomieściła ok. 350 emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Przy skromnym poczęstunku/podwieczorek i kolacja/uczestnicy bawili się do godz.22.00. Seniorem Roku 2002 została pani Gizela Czarnecka, była sekretarz i skarbnik Zarządu Oddziału.


*VIII Wieczór Seniora miał miejsce w sali Liceum Ogólnokształcącego,18 października 2003r., przybyło ok.300 osób. Wyróżniono członków, którzy w szeregach związku są 20 lat i więcej, osób takich było 17, najstarszym był pan Bazyli Cichończyk z 31-letnim stażem członkowskim. Seniorem Roku 2003 został przewodniczący Kazimierz Buława, który niestrudzenie od wielu lat angażuje się w pracę na rzecz ludzi starszych. Na każdym spotkaniu seniorów od 1996 r. wyróżniane są pary małżeńskie, które mają za sobą 50-letnie pożycie. Złotym Jubilatom władze miejskie lub powiatowe wręczają Medale za długoletni staż małżeński,przyznane przez Prezydenta Polski.Na tej uroczystości Medale wręczał Starosta Henryk Drozdowski z burmistrzem Andrzejem Marachem.


*IX uroczystość dla seniorów z Więcborka i Sośna jest zapisana w kronice z datą 23.10.2004r., odbyła się w Szkole Podstawowej przy ul.Wyzwolenia.Medalami za 50-letnie pożycie małżeńskie udekorowano 13 par, Seniorem Roku 2004 została pani Irena Kowalska ze Skoraczewa /gmina Sośno/. Uczestnicy /ok.300 osób/ obejrzeli występy kapeli „No to cyk” ze Złotowa,Orkiestry Strażackiej,zespołów z GOK i .kabaretu „Bez nazwy”z Sypniewa.


*X Jubileuszowy Wieczór Seniora odbył się 22 października 2005r w sali Liceum Ogólnokształcącego pod patronatem burmistrza Andrzeja Maracha przy organizacji Zarządu /Buława,Najdowska, Pawlikowska,Migawa/. Uczestników integracyjnego spotkania było ok.dwustu.Władze wojewódzkie Związku reprezentował przewodniczący Józef Knitter,a Seniorem Roku 2005 mianowano proboszcza parafii Więcbork,księdza prałata Franciszka Gabora,długoletniego członka tut.Oddziału.Uhonorowano 11 par Złotych Jubilatów.Za zorganizowanie kameralnego spotkania seniorów z dwóch gmin pochwalił obecny starosta Henryk Pawlina. Czas zebranym umilały występy dzieci oraz solistów z GOK,a do tańca przygrywał zespół muzyczny składający się z członków związku w składzie:L.Najdowski,W.Grzeszczak i Z. Najdowska.


*7 października 2006r. w Gimnazjum przygotowano XI Wieczór Seniora,opisany na 14 stronach kroniki nr 3.Wtedy Seniorem Roku 2006 został wieloletni wiceprzewodniczący Oddziału Tadeusz Migawa. 300 osób pomieściła sala gimnastyczna przy pięknej dekoracji GOK-u. Od kilku lat współorganizatorem uroczystości dla seniorów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Gimnazjum w Więcborku.Związek Emerytów ma ogromną pomoc ze strony współpartnerów.Zawsze miłym punktem wieczoru jest dekoracja Złotych Jubilatów,podczas tego spotkania szczęśliwcami było 10 par małżeńskich.Po części oficjalnej wszyscy słuchali chóru „Cantabile” z Sośna,orkiestry OSP pod batutą Karola Koziela,solistki GOK-Sary Racinowskiej.

Do tańca przygrywał zespół rodzinny Soi.


*Dwunaste spotkanie seniorów odbyło się 6.10.2007r..Od tego roku patronat nad zadaniem obejmuje nowy burmistrz, Paweł Toczko.Wszystkie przygotowane na sali miejsca były zajęte przez emerytów,rencistów i osoby niepełnosprawne.Najważniejszy tytuł nadano pani Ludwice Mazur, która dawniej pełniła obowiązki sekretarza Oddziału.Przyjęto w szeregi czworo nowych członków:pp.Nowakowskich, T.Kurzajczyk i A.Banach.Sekretarz Z.Najdowska zapoznała zebranych z działalnością Oddziału w roku 2007, a swoje występy pokazała orkiestra dęta,GOK i zespół wokalny z Sitna „Zmarnowane Talenty”. Złote Honorowe Odznaki związkowe otrzymały sekretarz Zofia Najdowska i skarbnik Anna Pawlikowska.Udekorowano 10 par małżeńskich.


*300 seniorów z Krajny spędzało czas na XIII Wieczorze 11 października 2008r.Statuetka sowy dla Seniora Roku trafiła w ręce Zofii Najdowskiej,sekretarza Oddziału od 2002r.Burmistrz Paweł Toczko wyróżnił 17 par Złotych Jubilatów,a Honorową Odznakę związku otrzymał Piotr Półgęsek z Sośna,członek Zarządu Oddziału i łącznik z grupą sośnieńskich emerytów.Magiczna liczba 17 powtórzyła się,gdy za 20-letni staż członkowski nagrodzono tylu związkowców.W części artystycznej wystąpiła niestrudzona orkiestra dęta,zespół wokalny „Mroczanki”oraz Frantowski Zespół Folklorystyczny z Bysławia k/Tucholi.Seniorzy ucztowali i tańczyli przy muzyce swojego zespołu,który przyjął nazwę „Relaks”.


*Dotarliśmy już do XIV Wieczoru Seniora (10.10.2009r.),organizowanego przez Oddział Rejon.PZERiI w Więcborku,przy współudziale Burmistrza Więcborka,Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Gimnazjum w Więcborku.Tytuł Seniora Roku 2009 przypadł Annie Pawlikowskiej,skarbnikowi Oddziału.Wyróżnionym parom małżeńskim burmistrz ufundował okazały tort,wystąpił zespół „Wesołe Nutki”,działający przy MGOK i składający się wyłącznie z emerytów.Swój koncert dała orkiestra dęta,była też „randka w ciemno”i tańce przy utworach granych i śpiewanych przez zespół „Relaks”.Czynny był punkt medyczny,gdzie można było zmierzyć ciśnienie i poznać swoją wagę.


*15-ta uroczystość dla seniorów to data 9 października 2010r.W kronice (nr 3) na pamiątkę wpisali się:Starosta Sępoleński Henryk Pawlina,przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI z Bydgoszczy Ryszard Zawiszewski,dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zofia Mueller,radna Barbara Bury. Przy wsparciu władz powiatowych wydaliśmy folder,promujący gminę Więcbork i gminę Sośno,a podsumowujący piętnaście Wieczorów Seniora w zarysie historycznym.Członkowi Zarządu, Piotrowi Półgęskowi z Sośna przypadł tytuł Seniora Roku 2010.Było mnóstwo podziękowań dla tych,którzy życzliwie angażują się w działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,uznanie otrzymali:Danuta Kaplar,Wiesław Grzeszczak,Leon Najdowski,burmistrz Paweł Toczko,wójt Sośna Leszek Stroiński.Starosta Henryk Pawlina przyznał pamiątkowe statuetki Kazimierzowi Buławie i Zofii Najdowskiej za organizację integracyjnych spotkań seniorów.Kawał dobrej roboty wykonują wolontariuszki z MGOPS,które obsługują uczestników wieczornych spotkań.


*XVI Wieczór Seniora odbył się 15.10.2011r.,uczestniczyło 200 ludzi starszych więcborskiego i sośnieńskiego społeczeństwa.Gościem szczególnym była posłanka-elekt Iwona Kozłowska,która dokonała pamiątkowego wpisu do kroniki (nr 4). Honorowy tytuł Seniora Roku 2011 otrzymał były członek Zarządu Alfons Czerwiński,a Złotych Par było aż 13, medale wręczała wiceburmistrz Więcborka pani Iwona Sikorska.Gościliśmy nowego przewodniczącego Zarządu Okręgowego z Bydgoszczy Zdzisława Tylickiego,który przywiózł Złotą Honorową Odznakę dla właścicieli restauracji „Pomorzanka” i Dyplom Uznania dla właściciela Masarni Mieczysława Ciepłucha;wymienione osoby od 10 lat pomagają przy organizowaniu konsumpcji dla uczestników spotkań.


*„Jesienny bal na sto par” to tytuł artykułu w tygodniku lokalnym „CSE” /nr 41/2012 z 11.10.2012r./ poświęconemu XVII-temu Wieczorowi Seniora. Miło było gościć Starostę Sępoleńskiego pana Tomasza Cyganka, nasze władze samorządowe i gminne z Sośna.W sobotni wieczór 6 października br. uroczystość zgromadziła ok.200 osób.W części oficjalnej podziękowali- śmy tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagają i wspierają nas związkowców w rozwiązywaniu trudnych spraw przy przygotowywaniu corocznych spotkań. Statuetkę Dar Serca otrzymał z rąk posłanki Iwony Kozłowskiej dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Tomasz Siekierka.Wyrażono wdzięczność pracownikom Ośrodka,pp.Izabeli Szmaglińskiej,Pawłowi Węgrzynowi i Barbarze Patynie oraz byłemu pracownikowi panu Karolowi Malczewskiemu. Podobne podziękowanie skierowaliśmy do Danuty Kaplar. Statuetki Dar Serca były wręczane po raz pierwszy w historii wieczorów seniora.W tym roku zaszczytny tytuł Seniorów 2012 otrzymali państwo Czesława i Henryk Lewandowscy z Runowa, tzn.”dwa w jednym”,członkowie z 40-letnim stażem (łącznie!) związkowym,ciągle aktywni, pogodni, u których gości „w sercu ciągle maj”. MGOPS w Więcborku podarował naszemu Oddziałowi PZERiI upominek w postaci strony internetowej,stworzonej przez Pawła Węgrzyna.Na 14 par Złotych Jubilatów do dekoracji przystąpiło tylko siedem. W części artystycznej wystąpił Kabaret „Trójka” z Bydgoszczy,artyści z GOK „Wesołe nutki”z inscenizacją piosenek biesiadnych oraz zespół muzyczny emerytów „Relaks”. Orkiestra dęta z GOK jak zwykle,niezmiennie, dała ogrom swoich możliwości w pięknym koncercie.Wszystkim smakował podwieczorek podsycony kawałkiem z wielkiego tortu oraz kolacja z bigosem i parówką.Atmosferę stworzyli sami uczestnicy,było kolorowo,wesoło,beztrosko, z niepamięcią,co przyniesie jutro.


*Na XVIII Wieczór Seniora /12 października/ przybyło aż 280 seniorów, których od progu sali gimnastycznej Gimnazjum w Więcborku witali wolontariusze z Klubu „Amicus” (LO i LE). Obecni włodarze Więcborka i gminy Sośno,dyrektorzy miejskich instytucji oraz pani poseł Iwona Kozłowska nie szczędzili życzeń i pochwał dla licznej grupy seniorów. Podziękowania w postaci Daru Serca od Zarządu Oddziału PZERiI za wieloletnią pomoc i wsparcie otrzymała Gminna Spółdzielnia w Sośnie oraz pp. Elżbieta Bachusz i Marek Pakulski z Cukierni w Wituni.Serdeczne wyrazy podziękowania Zarząd skierował do Pana Pawła Węgrzyna, za działania na rzecz seniorów. Dyrekcja MGOPS w Więcborku wręczyła przedstawicielce PZERiI tableau 7 afiszy Wieczorów Seniora z lat 2007-2013. Seniorką Roku 2013 została pani Jadwiga Łoś, a 16-cie par Złotych Jubilatów odznaczono Krzyżami Zasługi za długoletnie pożycie małżeńskie.Wiele humoru wprowadził występ Kabaretu „Trójka” z Bydgoszczy oraz barwne przedstawienie Klubu Seniora „Aktywni społecznie”. Do tańca przygrywał zespół seniorów „Relax”. Wspólny podwieczorek i kolacja dodała sił uczestnikom spotkania, a punkt medyczny badający ciśnienie nie zauważył żadnych stanów chorobowych, świadczyło to o wspaniałym samopoczuciu zebranych.Na zakończenie należy dodać, że panie A.Pawlikowska i Z Najdowska z Zarządu Rejon.PZERiI w Więcborku otrzymały listy gratulacyjne i albumy od wojewody kujawsko- pomorskiego Ewy Mes za działania na rzecz emerytów i osób niepełnosprawnych.


*XIX Wieczór Seniora odbył się 4 października 2014r. jak od lat, w sali gimnastycznej Gimnazjum w Więcborku przygotowanej na przyjęcie 280 seniorów i osoby niepełnosprawne. Miło było gościć władze powiatowe, samorządowe, dyrekcje i przedstawicieli miejscowych instytucji. Seniorką Roku 2014 została pani Zofia Milachowska, za aktywną działalność członkowską wyróżniono Alfonsa Czerwińskiego Złotą Odznaką Honorową PZERiI, a super seniorami zostali Henryka Jastrzębska oraz Edmund Borzych. Zarząd Rejonowy w Więcborku podziękował Darem Serca za pomoc finansową, rzeczową i wsparcie Bankowi Spółdzielczemu, Państwu Pasiekom i Waldemarowi Śliwińskiemu. W szeregi związkowe została przyjęta pani Halina Hoszowska. W tym roku małżeński Złoty Jubileusz obchodziła tylko jedna para, Zofia i Roman Kriesowie z Więcborka. Swoją pracę miało okazję pokazać Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku, Klub Seniora działający przy MGOPS, zespół dziecięcy z SP w Zakrzewku. Na sali łatwo dało się zauważyć wolontariuszy z klasy mundurowej LO z Klubu AMICUS. Tegoroczny wpis kończymy miłym akcentem – MGOPS w Więcborku wręczył prowadzącej sekretarz Z.Najdowskiej prezent dla Oddziału PZERiI – album ilustrujący działalność tego oddziału od XVIII – XIX Wieczoru Seniora. Dziękujemy!”


*XX Jubileuszowy Wieczór Seniora odbył się 3 października 2015 jak zawsze w sali gimnastycznej Gimnazjum w Więcborku. Seniorzy, osoby niepełnosprawne, małżeństwa (7 par) obchodzące swoje Złote Gody oraz zaproszeni goście wypełnili przygotowaną bardzo odświętnie salę. Tym razem impreza rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku (jedynego w Okręgu Bydgoskim). Honorowy Patronat nad jubileuszowym wieczorem objęli: poseł RP Iwona Kozłowska i Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski. Podziękowania i wyróżnienia od Zarządu Oddziału PZERiI za dwudziestoletnią pomoc przy organizacji spotkań dla seniorów otrzymali:Ryszard Gładkowski, Benedykt Mieszczak, Orkiestra Dęta, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Gimnazjum – wszyscy z Więcborka. Seniorką Roku została Danuta Kaplar z Więcborka. Po części oficjalnej nastąpiła rozrywka, prezentowali się mali, więksi i dorośli z MGOK w tańcu i piosence. Na koniec parom tanecznym przygrywał zespół RELAX. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły: wystawa prac rękodzieła artystycznego i kronik Klubu Seniora przy MGOPS, punkt Centru Medycznego „Familia”, atelier fotografa, wystawa kronik PZERiI. Został pokazany film promujący działalność Oddziału PZERiI w Więcborku i wydano broszurę pt. „ Fakty z dziejów więcborskiego oddziału emerytów”.


*XXI Wieczór Seniora był okazją do spotkań rodzinnych, sąsiedzkich dla ok.280 seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu Sośna i Więcborka. Znowu sala gimnastyczna przyjęła emerytów i rencistów w swoje progi. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Waldemar Kuszewski. Seniorem Roku 2016 został kolega z Sypniewa Edmund Borzych. Obecna na wieczorze sekretarz Zarządu Okręgowego PZERiI pani Ewa Zbelicka wręczyła na ręce Burmistrza Dyplom Uznania od Zarządu Głównego PZERiI dla Urzędu Miejskiego w Więcborku. W dalszej części spotkania wyróżnienia w postaci podziękowania i figurki „anioła”otrzymały miejscowe firmy: RONET, EUROfasada, ZGK oraz pp. Dorota i Robert Tomaszewscy. W tym roku tylko jedna para złotych jubilatów ( pp.Stogowscy z Witunii) została udekorowana Krzyżem za długoletnie pożycie. Dla nich był tort ufundowany przez Burmistrza oraz głośne i radosne „sto lat”. Przyjęliśmy troje nowych członków, wysłuchaliśmy koncertu orkiestry dętej i wokalnego popisu Ani Kamińskiej. Całej imprezie towarzyszyły wystawy kronik, rękodzieła artystycznego Klubu Seniora działającego przy MGOPS, pamiątkowych zdjęć podanych w formie elektronicznej. Było smacznie, wesoło, zabawowo, biesiadnie przy muzyce zespołu seniorów „Relax”.


*XXII Wieczór Seniora połączony został z obchodami 45-lecia Oddziału Emerytów w Więcborku, odbył się 7 października 2017 r. I tym razem Szkoła Podstawowa Nr 1 przyjęła nas do sali gimnastycznej (ok.290 osób), w której nakryte uroczyście stoły, piękna dekoracja, przygotowana do występów orkiestra dęta, zebrani uczestnicy i zaproszeni gości stanowiły nieprzeciętny widok. W związku z tą niezwykłą uroczystością wydana została fotoksiążka pt. ”Zatrzymane chwile”, którą otrzymali wszyscy obecni. O dawnych chwilach w działalności Oddziału opowiadały pp. skarbnik i sekretarz przy muzyce L. Najdowskiego. Podziękowania skierowaliśmy do: Banku Spółdzielczego w Więcborku (Duża Odznaka Honorowa PZERiI), MGOK-y (Dyplom Uznania Zarządu Głównego PZERiI), Wójtowi Gminy Sośno – Dyplom Zarządu Rejonowego PZERiI. Wyróżnienia „Senior na Medal” otrzymali zasłużeni członkowie: Kazimierz Buława, Jan Szylka i Anna Pawlikowska. Statuetka „Sowy” została przekazana na ręce Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, która to instytucja jest naszym długoletnim, nieocenionym Partnerem prawie we wszystkich poczynaniach Zarządu OR PZERiI. Za swoje działania na rzecz osób starszych, słowa uznania otrzymaliśmy od gości: Burmistrza Więcborka, viceprzewodniczącej Rady Miejskiej, radnych, PCPR w Sępólnie, Starosty Sępoleńskiego, MGOPS, Banku Spółdzielczego, DPS w Suchorączku, Wójta Sośna, Dyrekcji SP w Zakrzewku i Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy. Odznaczenia Medalem Prezydenta RP za 50-letnie pożycie małżeńskie otrzymały 4 pary. Jak zawsze nie zabrakło piętrowego tortu, podwieczorku i kolacji dla wszystkich. W programie artystycznym oglądaliśmy zespół taneczny dzieci ze Szkoły w Zakrzewku, panie z Klubu Seniora w pięknych kapeluszach, w hawajskim tańcu z pieśnią biesiadną na ustach. Czynny był kącik medialny i „fotobudki” obsługiwany przez pracowników MGOPS. Potem już tylko tańce przy muzyce zespołu seniorów. Był to wieczór pełen emocji, wrażeń, radości, podziękowań i zabawy!

Naszymi Partnerami w przygotowaniu przedsięwzięcia byli: MGOPS, MGOK i Szkoła Podstawowa Nr1 – instytucje z Więcborka.


To już 23. spotkanie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w sali Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku. 6 października 2018r., w słoneczne, sobotnie popołudnie społeczność senioralna Sośna i Więcborka chętnie uczestniczyła na uroczystości, gdzie można było spotkać znajomych, władze lokalne i samorządowe ( burmistrzów: Waldemara Kuszewskiego i Jacka Masztakowskiego, wicestarostę Andrzeja Maracha, przewodniczącą RM Grażynę Witczak, wójta Sośna Leszka Stroińskiego), władze z Zarządu Oddziału Okręgowego z Bydgoszczy: Ewę Zbelicką i Ryszarda Mrozika; można było zjeść kolację, podwieczorek z tortem ufundowanym przez burmistrza. Czterem parom wręczono medale od Prezydenta RP za 50-letnie pożycie małżeńskie. Byłemu „prezesowi” Kazimierzowi Buławie ZG PZERiI w Warszawie nadał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału Rejonowego w Więcborku. Seniorem Roku 2018 okrzyknięto Henrykę Jastrzębską z Dorotowa i to do niej „powędrowała” statuetka sowy”. Przyjemną niespodzianką był kącik z fotobudką, gdzie można było przenieść się w XX-lecie międzywojenne i w meloniku, kapelusiku, bądź z wachlarzem lub cygarem zrobić sobie zdjęcie. Podziwialiśmy młodych artystów ze Szkół Podstawowych w Pęperzynie i Nr 1 w Więcborku. Pokazy taneczne i słowno-muzyczne urozmaicone strojami w barwach biało-czerwonych podkreśliły doniosłość i znaczenie integracyjnej uroczystości w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Na uwagę zasługuje pomocny udział wolontariuszy, tj. młodzieży z Międzyszkolnego Klubu „AMICUS” oraz wolontariuszy z zagranicy: Turcji i Portugalii, Hiszpanii.

Wydarzeń podczas XXIII Wieczoru Seniora było jeszcze wiele, trudno je wszystkie dokładnie opisać, ale zapraszam na naszą stronę internetową www.pzeri.com.pl gdzie dokładnie można zapoznać się z przebiegiem wieczoru i pooglądać mnóstwo zdjęć, wykonanych przez pracowników MGOPS w Więcborku.


Wieczór Seniora zorganizowany został 5.10.2019r. Miejsce to samo, co od kilkunastu lat – SP nr 1 w Więcborku. W tym roku seniorów było bardzo, bardzo dużo (przygotowano 270 miejsc!!). Przybyli przedstawiciele instytucji i władze samorządowe z Burmistrzem Waldemarem Kuszewskim, który objął Honorowy Patronat nad uroczystością. Po raz pierwszy (chyba?) nie przygrywała nam więcborska orkiestra dęta- to niezależne od nas. Poradziliśmy sobie. Zarząd Okręgowy PZERiI w Bydgoszczy reprezentowany był przez sekretarza Zbigniewa Kanię i skarbnika Cyrylę Wypijewską. Dużą Złotą Honorową Odznaką PZERiI z aktem nadania przez Zarząd Główny udekorowano Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 1, Dyplom Uznania od ZG PZERiI w Warszawie wręczono Firmie RONET i ZGK. Tytuł Seniora Roku 2019 przyznano Wiesławowi Grzeszczakowi, długoletniemu członkowi zespołu muzycznego seniorów „Relax”. Wyróżnieni zostali jeszcze aktywni seniorzy: Roman Trzósło odznaczeniem „Senior na Medal”, Felicję Synak i Marię Łoś dyplomami i pamiątkami. Serdeczne słowa podziękowania skierowaliśmy do pani Danuty Pasieka za 20-letnią obsługę spotkań emerytów, która w tym roku też częstowała podwieczorkiem i kolacją wszystkich uczestników wieczoru. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Łańska i Burmistrz Więcborka przekazali przewodniczącej oddziału bon o wartości 500zł na potrzeby członków oddziału PZERiI. Medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie udekorowano cztery pary Złotych Jubilatów.

24. Wieczór Seniora nie mógłby przebiec bez udziału wolontariuszy z Klubu „AMICUS”, pracowników MGOPS – instytucji, która współdziała z oddziałem emerytów w organizacji imprez i pomocy na wielu obszarach. Dzięki nim każdy mógł zrobić sobie żartobliwe zdjęcie w atelier z rekwizytami z czasów PRL. Występy artystyczne były domeną młodszego pokolenia: uczniów z SP nr 1, tancerzy ze Studia Tańca NATURAL i MGOK. Pięknymi jesiennymi barwami wieczór seniora udekorowała wystawa prac rękodzielniczych członków Klubu Seniora+. Do tańca, „na żywo” przygrywał dwuosobowy zespół seniorów (Z.L Najdowscy). Od godz. 16.00 do godz. 20.30 w sali gimnastycznej było wesoło, pokoleniowo, kolorowo, a twarze seniorów i osób niepełnosprawnych wyrażały zadowolenie i radość.


Jednak odbył się, prawie w centrum pandemii covid-19, 3 października 2020r. w sali kinowej MGOK w Więcborku. Mogło być obecnych tylko 110 seniorów. Organizowany był z wielką obawą i determinacją; wszyscy uczestnicy w maseczkach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przebieg wieczoru był nieco inny, ale szczególny, podkreślający 25. urodziny spotkań integracyjnych. Seniorem Roku 2020 został Jan Szylka z Sypniewa. Pamiętaliśmy o sponsorach i przyjaciołach wspierających organizacyjnie przygotowywane wieczory: Ryszarda Gładkowskiego, Pawła Węgrzyna, Józefa Walczaka- otrzymali wyróżnienia od Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie. Burmistrz Więcborka odznaczył Medalem Prezydenta RP dwie Złote Pary Małżeńskie. Wszyscy mogli zobaczyć krótkie wspomnienia w postaci filmiku, opowiadającego dzieje wieczorów seniora od 28 września 1996r. Przewodnicząca Oddziału Zofia Najdowska otrzymała godność Członka Honorowego PZERiI, przyznanego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI w Warszawie. Przy zorganizowaniu XXV Wieczora Seniora w bardzo trudnym czasie, mogliśmy liczyć na pomoc ze strony MGOPS, MGOK i władz lokalnych.


XXVI Wieczór Seniora odbył się w piękny, jesienny dzień 2 października 2021r. w sali kinowej MGOK w Więcborku. Obecnych było 196 seniorów i osób niepełnosprawnych. Ze względu na dalej panujący covid-19 zobowiązani byliśmy na uwzględnienie wymogów epidemiologicznych, ze sprawdzaniem obecności wcześniej zapisanych uczestników łącznie. Lokalna społeczność senioralna miała okazję spotkać się z zaproszonymi włodarzami miasta, powiatu sępoleńskiego oraz kierownictwem miejskich instytucji i sejmu RP. Nie zabrakło integracji pokoleń w występach artystycznych uczniów SP nr 2, orkiestry dętej, oraz filmiku pt. „Senior na wesoło.” Wolontariat ze strony MGOPS w Więcborku oraz uczniów z Międzyszkolnego Klubu AMICUS bardzo pomógł w organizacji i przebiegu podwieczorku z ogromnym tortem ufundowanym przez Burmistrza i Radę Miejską. Seniorem Roku 2021 została członkini asysty związkowego pocztu sztandarowego Halina Hoszowska. Wyróżnieni zostali również członkowie zarządu oddziału: Krystyna Proc, Barbara Sobecka, Edmund Borzych i długoletnie członkinie Komisji Rewizyjnej: Irena Świerczyńska, Wanda Porazińska i Irena Metzmacher. Przyjęliśmy do swojego grona pięcioro nowych członków. Każdy uczestnik wieczoru otrzymał na pamiątkę grafikę Więcborka z wzorem haftu krajeńskiego oprawioną w ramkę. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, władze samorządowe z Więcborka są zawsze z nami przy organizacji wieczorów seniora, nie inaczej było i w tym, trudnym roku.