O NAS

Zgodnie ze Statutem:

1/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.

2/ Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

3. Związek zrzesza emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. Organizuje życie kulturalne i artystyczne seniorów, reprezentuje ich interesy wobec władzy państwowej i samorządowej, poprawia warunki uczestniczenia w życiu społecznym.,


Skład Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku:

  • przewodnicząca: Zofia Najdowska
  • wiceprzewodnicząca: Danuta Kaplar
  • skarbnik: Anna Pawlikowska
  • sekretarz: Danuta Wenderska
  • członkowie: Barbara Sobecka, Edmund Borzych, Jan Szylka

Adres: ul. A. Mickiewicza 22 A, 89-410 Więcbork

tel. 52/3897 910

godziny pracy Zarządu: w każdy czwartek w godz. 10.00 do 13.00


Nagrody i wyróżnienia Oddziału:

1/ Rycerz 2005 – w dziedzinie kultury, sztuki i promocji gminy, za organizowanie spotkań środowiskowo-integracyjnych.

2/ Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” – jako organizacja pozarządowa w kategorii działania na rzecz osób niepełnosprawnych (25.10.2006r.).

3/ Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wyróżniającą działalność w pomocy społecznej (15.11.2007r.).


Coroczne imprezy:

* Wieczór humoru z piosenką biesiadną” w „tłusty czwartek” każdego roku. Po raz pierwszy 19.02.2004 r.

** „Wieczór Seniora” od 16 lat w miesiącu jesiennym, to impreza masowa, integracyjna dla wszystkich emerytów i osób niepełnosprawnych, zrzeszonych i niezrzeszonych w Związku, z terenu miasta i gminy Więcbork i gminy Sośno.


Nasi przyjaciele (instytucje z Więcborka):

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

c) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

d)  Szkoła Podstawowa nr 1 w Więcborku,

e) Środowiskowy Dom Samopomocy,


Aby zostać członkiem związku należy:

*przedstawić legitymację ZUS,

*dostarczyć 1 zdjęcie na legitymację,

*opłacić składkę roczną 36 zł i jednorazowe wpisowe 5 zł.