KRONIKA

Zarząd Oddziału PZERiI w Więcborku posiada /do października 2012 r./ cztery księgi kronik:

I księga od 17 czerwca 1966 r. do 12 września 1999 r. – prowadzona przez panią Ludwikę Mazur,

II księga od 8 października 1999 r. do 17 sierpnia 2002 r. – prowadzeniem kroniki zajęła się Zofia Najdowska – sekretarz Oddziału,

III księga od 3 lutego 2005 r. do 20 września 2011 r. – prowadzi Zofia Najdowska,

IV księga – od 15 października 2011 r. do chwili obecnej, dalej Zofia Najdowska.

Łącznie zapisanych jest /do 14.10.2012 r./ 658 stron. Kronikarze starali się opisać wszystkie wydarzenia, popierać je fotografiami, artykułami prasowymi, pamiątkowymi wpisami oglądających annały. Czytając kroniki można dokładnie dowiedzieć się o działaniach i przedsięwzięciach Związku Emerytów w Więcborku od 1996 roku.