STALOWY ANIOŁ dla Zofii Najdowskiej

16 grudnia 2021r. w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia Stalowych Aniołów osobom wyróżniającym się w działalności społecznej. Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku Zofia Najdowska otrzymała z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego tą zaszczytną nagrodę. Wniosek o przyznanie wyróżnienia złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

W dwudziestoletniej działalności na rzecz więcborskich seniorów, osób niepełnosprawnych, członków oddziału rejonowego PZERiI przewodnicząca stara się organizować integracyjne spotkania urozmaicane w różny sposób; wyjazdy na wycieczki, wieczory seniora, które mają 26-letnią tradycję. Za jej inicjatywą kierowane są wnioski o dofinansowanie na wykonanie zadań publicznych z pozytywnym skutkiem. Poświęcany czas na rzecz drugiego człowieka stał się wielką chęcią i pasją, a wsparcie rodziny, miejskich instytucji sprzyjają realizacji zamierzonych planów.