Diagnoza problemów społecznych – ankieta

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zgodnie z założeniami projektu pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zlecił Ośrodkowi Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa opracowanie ,,Diagnozy problemów społecznych” wśród dorosłych mieszkańców Gminy. W związku z tym prosimy u wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów służących rozwiązaniu problemów społecznych z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem: https://wiecborkmieszk.webankieta.pl/