„Anioł Krajeński” dla przewodniczącej ZOR PZERiI w Więcborku za rok 2019

28 maja 2021r. odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, XXXV sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego i decyzją Kapituły Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego przewodnicząca naszego Oddziału PZERiI Zofia Najdowska została Laureatką nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019 w kategorii osoba indywidualna.

To zaszczytne wyróżnienie i podejmowane inicjatywy na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych mogły odbywać się przy ogromnym wsparciu i pomocy życzliwych wielu osób i instytucji.

Magiczne słowo „DZIĘKUJĘ” Z. Najdowska skierowała do dyrekcji i pracowników MGOPS w Więcborku, do Burmistrza Więcborka i Rady Miejskiej w Więcborku (przekazali osobiście List Gratulacyjny), wójta gminy Sośno, PCPR w Sępólnie Kraj., MGOK i SP Nr1 w Więcborku, właścicielom firm usługowych i kierownictwu wielu instytucji w Więcborku. Wyrazy wdzięczności skierowała również do koleżanek i kolegów z oddziału emerytów oraz męża za zrozumienie, cierpliwość oraz ogromną pomoc w realizacji pasji społecznej.

Miło, że jesteśmy zauważeni, docenieni, przez co nasza mobilizacja rośnie, by zmieniać bierność w jesieni życia na radość i aktywność.