Żal, że działania nasze nadal ograniczone

Pandemia trwa. Nie możemy spotykać się, jak dawniej. Są to jedynie sporadyczne wejścia do biura i załatwianie bieżących spraw.

Z racji, że nie mogliśmy spotkać się na „opłatku” wysłaliśmy do WAS karty świąteczne z życzeniami—było ich ok. 170. Mogliśmy wesprzeć się wzajemnie duchowo.

Wiemy, ze jesteście aktywni na stronie facebooka, wysyłamy sobie polubienia, coś piszemy od czasu do czasu, wysyłamy zdjęcia, dzwonimy do siebie i….cieszymy się, że jesteśmy zdrowi.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że nasza koleżanka Jadzia Łoś i kolega Zbyszek Owadowski przegrali walkę z covidem.

Nasze biuro wzbogaciło się o laptopa, który został sfinansowany w części przez Radę Miejską i Burmistrza Więcborka ( prezent na 25. Wieczór Seniora—bon o wartości 500,00zł) i własne oszczędności—200,00zł.

28 stycznia 2021r. odbyła się video konferencja organizowana przez Fundację Gospodarczą Pro Europa w Toruniu i MGOPS w Więcborku pn. „ WIGOR- projekt transferu i wdrażania nowych rozwiązań w obszarze usług społecznych na rzecz aktywności seniorów”. Brali w niej udział m.in. dyrektor MGOPS w Więcborku pan Tomasz Siekierka, pani vicedyrektor MGOPS Izabela Szmaglińska i z ramienia organizacji pożytku publicznego moja skromna osoba. W imieniu członków stowarzyszenia miałam okazję przedstawić partnerskie działania na rzecz społeczności senioralnej Więcborka, pokazać, że współpraca „się opłaca”.

Wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy w roku 2021 będą zaplanowane w ograniczonym zakresie, a wykonanie zależne będzie od sytuacji pandemicznej.

Z pozdrowieniami dla wszystkich członków
w imieniu ZOR PZERiI w Więcborku
przewodnicząca Zofia Najdowska