Wsparcie dla seniorów

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię: 22 505 11 11. Wyznaczona osoba zrobi za Ciebie zakupy, wyniesie śmieci, wyprowadzi psa na spacer.

Mechanizm udzielania pomocy:

1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu „Wspieraj Seniora” – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na numer 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 21.00.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę w dni robocze, w godzinach pracy ośrodka.

3. Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w dni wolne od pracy rozpatrywane są pierwszego następującego dnia roboczego.

4. Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. Następnie podaje dane osoby, która dokona usługi wsparcia Seniora oraz datę tego wsparcia. Usługa może być świadczona raz w tygodniu w czasie trwania programu.

5. W czasie realizacji usługi zarówno Senior, jak i osoba świadcząca usługi wsparcia zobowiązani są do zachowania zasady bezpieczeństwa: zasłonienia nosa i twarzy, zachowania dystansu, w miarę możliwości używanie rękawiczek jednorazowych.

6. Senior może także zgłosić prośbę o pomoc bezpośrednio do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dzwoniąc pod numer telefonu 52 389 53 57, w godzinach od 7.00 – 15.00 w dni pracy od poniedziałku do piątku, a realizacja programu następować będzie na podstawie wewnętrznych zasad przyjętych w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

Bezpośrednim realizatorem programu jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.