Obchody 100-lecia powrotu Więcborka do RP

W niedzielę 19 stycznia 2020r. od samego rana trwały w Więcborku uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy powrotu miasta do Macierzy. Przedstawiciele Oddziału Rejonowego PZERiI wraz z Pocztem Sztandarowym brali udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Wśród uczestników maszerujących ulicami miasta byli m.in. parlamentarzyści – Iwona Kozłowska i Bartosz Kownacki, Wojewoda Kuj. –Pom. Mikołaj Bogdanowicz, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, organizacji społecznych, szkół, jednostek organizacyjnych i mieszkańcy miasta. Uroczystość rozpoczęła się krótką inscenizacją przekazania władzy przez gen. Józefa Hallera władzom Więcborka, odśpiewaniem Hymnu Polski, podniesieniem flagi na maszt, salwą honorową. Potem nastąpiły przemówienia i odczytanie listów od Marszałka Senatu, Marszałek Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów. Po złożeniu biało-czerwonych wiązanek kwiatów pod pomnikiem Orła Białego uczestnicy udali się na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Całemu wydarzeniu towarzyszyli żołnierze Wojska Polskiego.

W skład drużyny naszego Pocztu Sztandarowego weszli: Edmund Borzych, Halina Hoszowska, Teresa Muszyńska; wiązankę kwiatów złożyły: Danuta Kaplar i Zofia Najdowska.