Święto konstytucji

3-Maja wspólnie z mieszkańcami Więcborka, lokalną i powiatową władzą samorządową, innymi stowarzyszeniami, młodzieżą i dziećmi obchodziliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy regulującej ustrój prawny w państwie. W tradycyjnym pochodzie przez miasto, przy marszowych dźwiękach orkiestry dętej Poczet Sztandarowy z dumą reprezentował stowarzyszenie emerytów. W drużynie sztandarowej byli: Edmund Borzych, Teresa Muszyńska i Halina Hoszowska. Delegacje biorące udział w świątecznym przemarszu złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów pod pomnikiem Orła Białego na Placu Jana Pawła II.

Jak wyglądało to z naszej obserwacji pokazujemy na poniższych fotografiach.