Zawiadomienie

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku odbędzie się w Restauracji „Pomorzanka” przy ul. Hallera 27 w Więcbork dnia 21 lutego o godz. 15.00 (podstawa zebrania: Uchwała Zarządu Głównego Nr 45/8/10/2012 z dnia 7 marca 2012 r.).

W razie braku przewidzianej w Statucie PZERiI liczby obecnych uprawnionych do głosowania, walne zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. tego samego dnia o godz. 15.30, a powzięte na nim uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Prosimy o niezawodne przybycie.