Wybory zarządu

21 lutego w Restauracji „Pomorzanka”w Więcborku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowego Oddziału Rejonowego PZERiI. Członkowie oddziału zapewnili zadowalającą frekwencję i zaproszeni goście również nie zawiedli, obecny był burmistrz Paweł Toczko, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku Roman Starzecki, a Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku podziękowała ustępującemu zarządowi seniorów pięknym bukietem kwiatów za miłe i serdeczne kontakty oraz dobrą współpracę.

Kończący swą kadencję zarząd przedstawił dokładne sprawozdanie z działalności organizacyjnej, kulturalnej i finansowej za okres 5 lat. Jednogłośnie uzyskał absolutorium. Praca ustępującej grupy była widoczna wiele razy na łamach tygodnika „Wiadomości Krajeńskie”, w społecznościach lokalnych Więcborka i Sośna oraz wśród instytucji samorządowych. Komisja skrutacyjna zebrania musiała dokładnie,dwukrotnie policzyć głosy, aby można było podjąć uchwałę o jawności lub tajności głosowania, gdyż uprawnieni do głosowania byli podzieleni. Różnicą kilku głosów odbyły się wybory jawne. W skład nowego Zarządu weszli w części „starzy”członkowie ale i grupa ludzi z
nowymi inicjatywami i pomysłami.

Zarząd Oddziału Rejonowego stanowią:

  • Kazimierz Buława- przewodniczący,
  • Danuta Kaplar-zastępca przewodniczącego,
  • Zofia Najdowska-sekretarz,
  • Anna Pawlikowska-skarbnik

oraz członkowie:

  • Cecylia Klejsa,
  • Edmund Borzych
  • Tadeusz Migawa.

Po planowej części spotkania seniorów odbyła się wspólna kolacja i rozmowy na temat dalszych integracyjnych działań.