Spotkanie opłatkowe

18 grudnia seniorzy z Oddziału PZERiI w Więcborku zebrali się w sali Restauracji „Pomorzanka” na spotkaniu opłatkowym, aby wspólnie przeżyć czas oczekiwania na „ten jedyny dzień w roku”.

Przed tym odbyła się Msza św. w kościele, którą odprawił członek PZERiI ks. Prałat Franciszek Gabor. Dzielenie się opłatkiem ,składanie życzeń, śpiewanie kolęd i kolacja wigilijna to główne momenty wieczoru. Ważnym punktem było wręczenie przewodniczącemu Miejskiej Rady w Więcborku panu Józefowi Kujawiakowi Złotej Odznaki Honorowej przyznanej przez Zarząd Główny w Warszawie za długoletnią pomoc i wsparcie tut. Oddziałowi PZERiI w realizacji zadań organizowanych dla seniorów. Stroną muzyczną zajął się zespół „Relax” a kolędy śpiewane wspólnie brzmiały uroczyście i nastrojowo.